پیشنهادخرید مواد پلاستیک نو

برای پیشنهادخرید مواد اولیه نو فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید،پیشنهاد شما در اولین فرصت در سایت منتشر خواهد شد

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (الزامی)

ورودی نامعتبر
تاریخ ثبت

ورودی نامعتبر
نوع مواد (الزامی)

ورودی نامعتبر
مقدار(کیلو) (الزامی)

ورودی نامعتبر
قیمت خرید (الزامی)

قیمت را وارد کنید
محل تخلیه (الزامی)

ورودی نامعتبر
توضیحات:

ورودی نامعتبر
ارسال
  

برای تماس با مدیریت سایت فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید