توضیحات و دفاعیات امروز معاون اول در مورد برنامه ششم

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در نشستي خبري درباره لايحه برنامه ششم توسعه در سازمان مديريت و برنامه ريزي، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه آيا انتقاد برخي از نمايندگان مجلس به برنامه ششم همزمان با نزديکي با انتخابات دلايل سياسي داشته است، افزود: در صورتي که نمايندگان مجلس بررسي هاي خود را به طور مناسبي انجام دهند، ديگر شاهد انتقادات نخواهيم بود زيرا برنامه مناسبي به مجلس ارائه شده است.


وي در رابطه با ادغام وزارتخانه ها که در لايحه برنامه ششم توسعه مطرح شده بود، گفت: متاسفانه يکي از رسانه ها، پيش نويس برنامه ششم را منتشر کرد؛ البته توضيحاتي ارائه شد که در آنجا بخش شوراي برنامه ريزي پيشنهادي را مطرح کرده بود؛ اين پيشنهاد بايد ابتدا در جلسه هيات دولت بررسي و سپس براي تاييد نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شد، البته اين موضوع مورد تاييد دولت نيست و در برنامه ششم ادغام وزارتخانه ها تصميم گيري نشده است.
به گفته نوبخت، برخي از رسانه ها به دليل اطلاع رساني، اين موضوع را بزرگ جلوه دادند در حالي که اين موضوع فقط يک پيشنهاد بود.

** تاخير در تصويب برنامه ششم به مصلحت کشور نيست/مجلس مختار است
وي در پاسخ به اين پرسش که برخي از نماينده ها اعلام کردند ممکن است برنامه پنجم را براي مدت يک سال تمديد کنند، گفت: دولت انتظار دارد، از آنجايي که برنامه ششم در قالب اقتصاد مقاومتي است، تصويب شود؛ اگر اين امر به تاخير بيفتد، به مصلحت کشور نخواهد بود.
سخنگوي دولت گفت: اقتصاد کشور با شرايط جديدي مواجه شده به نحوي که اقبال زيادي براي سرمايه گذاري وجود دارد و اين امر نياز به برنامه دارد.
وي با بيان اين که مجلس در تصويب برنامه ششم مختار است، اظهار داشت: اما بهتر است که برنامه ششم تصويب شود.
معاون رئييس جمهوري با طرح اين پرسش که چرا لايحه برنامه ششم زودتر به مجلس ارائه نشد، گفت: اين برنامه بايد بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ارائه مي شد، بنابراين کار تدوين آن از فروردين پارسال آغاز و تا مرداد همان سال به طول کشيد و سپس پيش نويس سياست هاي کلي برنامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؛ اما کار تصويب آن در مجمع يک سال به طول کشيد و درنهايت برنامه ششم، نهم تيرماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي بازگشت.
وي ادامه داد: باتوجه به اين مساله بايد اهداف کمي، کلي و راهبردي برنامه تدوين مي شد و سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدامات لازم را انجام داد البته باتوجه به اهميت اين موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي در نظر داشت برنامه ششم تا بهمن يا اسفندماه به اتمام برساند، به همين دليل احکام دائمي را زودتر به مجلس ارائه داديم اما از آنجا که برخي از نمايندگان مجلس مطرح کردند که دولت مايل نيست که اين مجلس برنامه ششم را تصويب کند، بنابراين براي رفع شبهه برنامه را به صورت فشرده تدوين و به مجلس ارائه کرديم.
نوبخت گفت: اگر مجلس طبق برنامه زمانبندي اقدامات را انجام دهد باتوجه به اين که دو ماه بعد از سال 95 هم مسئوليت برعهده دارد، مي تواند برنامه ششم را تصويب کند، بنابراين مجلس به راحتي مي تواند 40 روزه برنامه ششم را بررسي و به تصويب برساند.
وي درباره برنامه ششم نيز گفت: گفتماني که بر برنامه ششم حاکم است، جامع نگر و مساله محور است ضمن اين که سياست هاي برنامه ششم همگام با اقتصاد مقاومتي و الگوي مطلوب توسعه تدوين شده است. همچنين رشد دانش و بهره وري و تعامل سازنده با جهان تم اصلي برنامه ششم است.
وي با بيان اينکه برنامه ششم در قالب چهار سرفصل قابل دسته بندي است، گفت: در سرفصل نخست، بحران هاي احتمالي آينده همانند آب، محيط زيست و صندوق هاي بازنشستگي، سرفصل دوم مکان محور و متمرکز به توسعه سواحل مکران در جنوب ايران، سرفصل سوم موضوع هاي خاص بخشي همانند رشد اقتصادي بخش معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت، حمل و نقل ريلي و ارتباطات مورد نظر است.
به گفته وي، در سرفصل چهارم نيز موضوع هاي فرابخشي مانند محيط کسب و کار، اشتغال، تامين منابع مالي براي اقتصاد کشور، بهره وري و توانمندسازي فقرا مورد توجه قرار مي گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينکه لايحه دائمي توسعه که داراي 50 ماده است به مجلس ارائه شد، گفت: اين مواد در برنامه هاي قبل همواره تکرار شده و براي جلوگيري از اين امر تلاش شد به صورت يک جا به مجلس ارائه کنيم، بنابراين برنامه ششم عاري از احکام دائمي تکراري است و دولت 31 يا 32 ماده بيشتر به مجلس ارائه نکرده است.

نوشتن دیدگاه

از ارسال نظرات نامربوط خودداری فرمتیید


برای تماس با مدیریت سایت فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید