اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالا 13 بهمن

ردیف نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه
1 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 50 36744
2 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 50 37161
3 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1012 50 36744
4 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 50 34890
5 پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 110 1 30982
6 پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 22 1 29395
7 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 50 36116
8 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 50 34202
9 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50 34890
10 پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 50 35570
11 پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 580 1 19016
12 پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1200 1 21393
13 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 50 38711
14 پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 700 1 19449
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3014 50 34202
16 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 50 38532
17 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 50 34890
18 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 50 35570
19 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 50 30121
20 پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2000 50 23770
21 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1507 50 29810
22 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2970 50 21610
23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 50 26585
24 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 50 37161
25 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 50 30121
26 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1015/2 50 37161
27 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1015/2 50 37161
28 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 50 30121
29 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2508 50 28402
30 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1507 50 29810
31 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 50 28402
32 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 50 27556
33 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1518 50 26585
34 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 50 30061
35 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1012 50 29810
36 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 50 26585
37 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 50 30061
38 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 50 26585
39 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 50 30121
40 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 50 30121
41 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 50 30121
42 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 50 23770
43 پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 19 1 29279
44 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 50 36320
45 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 50 36320
46 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2002 50 30121
47 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 50 34202
48 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1012 50 30121
49 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1452 50 36744
50 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1512 50 30121
51 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1100 50 36744
52 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1500 50 37161
53 پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 50 42000
54 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1991 50 21610
55 پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 50 42000
56 پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 50 42000
57 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 50 36116
58 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 50 37161
59 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 50 36228
60 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 50 36953
61 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 50 36953
62 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1500 50 40171
63 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1500 50 40567
64 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4950 50 38532
65 پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 50 37850
66 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3000 50 38728
67 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 4000 50 36744
68 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 50 59278
69 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 50 38532
70 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 50 36320

منبع: بورس کالای ایران

نوشتن دیدگاه

از ارسال نظرات نامربوط خودداری فرمتیید


برای تماس با مدیریت سایت فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید